Ett friskt hjärta slår i en takt på 60 till 100 gånger per minut. Det kan slå snabbare under vissa villkor - såsom motion, rädsla, stress, ångest eller feber - men det är normalt.