Välj en sida

Hjärtklappning

Ett friskt hjärta slår i en takt på 60 till 100 gånger per minut. Det kan slå snabbare under vissa villkor – såsom motion, rädsla, stress, ångest eller feber – men det är normalt.

Symtom på snabba hjärtslag

Andnöd

Obehag i bröstet

Yrsel eller lätt yr

Synförändringar

Svimning eller svimningskänsla

hälsa

Hjärtklappning är helt normalt. Speciellt hos unga personer är hjärtklappning vanligt och helt ofarligt. Speciellt unga människor får ofta hjärtklappning, av att man blir upprörd eller stressad eller likartade situationer. Hjärtklappning kan dock vara en livsfara i vissa situationer, vilket man måste vara mycket uppmärksam på. Bättre att var för försiktig än att strunta i att någon får hjärtklappning.

Hjärtklappning

kardiologi eller Takykardi

Hjärtklappning är likvärdigt mer hjärtmuskelkontraktioner i bröstet, vilket ytterligare kännetecknas av hårda, snabba och / eller oregelbundna hjärtslag.

Symtomen inkluderar en snabb puls, ett onormalt snabbt eller oregelbundet hjärtslag. Hjärtklappning är ett sensoriskt symptom och beskrivs ofta som om ett slag hoppar över, snabb fladdring i bröstet, dunkande känsla i bröstet eller nacken eller en svimmkänsla

Hjärtklappning kan associeras med ångest och indikerar inte nödvändigtvis en strukturell eller funktionell avvikelse i hjärtat, men det kan vara ett symptom som härrör från just snabb eller oregelbundna hjärtslag. 

 

När hjärtat klappar

Hjärtklappning (Palpitation) kan vara intermittent och varierande frekvens och varaktighet, eller kontinuerlig rytm. Tillhörande symtom inkluderar yrsel, andfåddhet, svettningar, huvudvärk och bröstsmärta.

Palpitation kan vara associerad med kranskärlssjukdom, hypertyreoidism, sjukdomar som påverkar hjärtmuskeln, såsom hypertrofisk kardiomyopati, sjukdomar som orsakar lågt syreinnehåll i blodet såsom astma och emfysem.

checklista

Checklista när hjärtat slår snabbare än normalt

Går den inte över efter några minuter kan det vara något allvarligt.

Oregelbunden puls är också ett dåligt tecken om man har hjärtklappning.

Yrsel och svimningskänslor är andra tecken på att något är fel i samband med hjärtklappning.

Om man upplever något av det i listan i samband med hjärtklappning rekommenderas det att man direkt uppsöker närmaste akutmottagning.

Vad gör läkaren när han undersöker hjärtat efter hjärtklappning då?

Läkaren gör en så kallad allmän undersökning – lyssnar på hjärtat, lungor och registrerar EKG. Laboratorieprover och ultraljudsundersökningar händer också att Läkaren gör en allmän undersökning, lyssnar på hjärta och lungor och registrerar ett EKG. Laboratorieprover ger information om sjukdomar som kan framkalla hjärtklappning. Ibland gör man en ultraljudsundersökning av hjärtat för att säkert utesluta hjärtsjukdom.

kontroll

Hjärt-klappning och gravid

Hjärtklappning och gravid är faktiskt inget att oroa sig över. När man är gravid ökar mängden blod i kroppen och hjärtat får jobba hårdare och mer, det känns lite som om ens kondition försämrats. Hjärtat kan både slå snabbare, slå extraslag och det kan kännas konstigt. Det är dock helt normalt, när man är gravid är onormal hjärtklappning helt normalt. Graviditeten är överlag en mycket hård tid för kroppen och man upplever ofta situationer som känns helt fel. Ta det bara lugnt, är det bästa rådet i dessa fall.

hjärt klappning

Hur vet man om man har hjärtklappning

Man får oftast en dunkande eller pulserande känsla i bröstet och ibland är den förenad med ångest. Många kan få andningsbesvär och svimmningskänslor men också smärtor i bröstet och en känsla av avdomning i kroppen kan förekomma. Det du ska göra om du känner dig såhär är att ta det lugnt och försöka slappna av.

Enkla åtgärder

  • Vila ofta och mycket.
  • Motionera regelbundet men ändock försiktigt.
  • Drick ordentligt.
  • Eventuellt behöver du ta järntillskott, blodsbrist kan förvärra symptomen.

Är man osäker och hjärtklappningen eller de andra symptomen inte försvinner ska man dock kontakta läkare.

Halsbränna

En rejäl halsbränna kan ibland kännas som om man har ont i hjärtat eller får en hjärtattack, är man inte säker skall man alltid söka hjälp!