Hjärtklappning och gravidHjärtklappning och gravid är faktiskt inget att oroa sig över. När man är gravid ökar mängden blod i kroppen och hjärtat får jobba hårdare och mer, det känns lite som om ens kondition försämrats. Hjärtat kan både slå snabbare, slå extraslag och det kan kännas konstigt. Det är dock helt normalt, när man är gravid är onormal hjärtklappning helt normalt. Graviditeten är överlag en mycket hård tid för kroppen och man upplever ofta situationer som känns helt fel. Ta det bara lugnt, är det bästa rådet i dessa fall.
Enkla åtgärder
* Vila ofta och mycket.
* Motionera regelbundet men ändock försiktigt.
* Drick ordentligt.
* Eventuellt behöver du ta järntillskott, blodsbrist kan förvärra symptomen.
Är man osäker och hjärtklappningen eller de andra symptomen inte försvinner ska man dock kontakta läkare.

Ett friskt hjärta slår i en takt på 60 till 100 gånger per minut. Det kan slå snabbare under vissa villkor - såsom motion, rädsla, stress, ångest eller feber - men det är normalt.