Ett friskt hjärta slår i en takt på 60 till 100 gånger per minut. Det kan slå snabbare under vissa villkor - såsom motion, rädsla, stress, ångest eller feber - men det är normalt.

Symtom på snabba hjärtslag
Andnöd
Obehag i bröstet
Yrsel eller lätt yr
Synförändringar
Svimning eller svimningskänsla


bigheart