Hjärtklappning


Hjärtklappning är helt normalt. Speciellt hos unga personer är hjärtklappning vanligt och helt ofarligt. Speciellt unga människor får ofta hjärtklappning, av att man blir upprörd eller stressad eller likartade situationer. Hjärtklappning kan dock vara en livsfara i vissa situationer, vilket man måste vara mycket uppmärksam på. Bättre att var för försiktig än att strunta i att någon får hjärtklappning.

Checklista vid hjärtklappning:


Går den inte över efter några minuter kan det vara något allvarligt.
Oregelbunden puls är också ett dåligt tecken om man har hjärtklappning.
Yrsel och svimningskänslor är andra tecken på att något är fel i samband med hjärtklappning.
Om man upplever något av det i listan i samband med hjärtklappning rekommenderas det att man direkt uppsöker närmaste akutmottagning.

Vad gör läkaren när han undersöker hjärtat efter hjärtklappning då?

Läkaren gör en så kallad allmän undersökning – lyssnar på hjärtat, lungor och registrerar EKG. Laboratorieprover och ultraljudsundersökningar händer också att Läkaren gör en allmän undersökning, lyssnar på hjärta och lungor och registrerar ett EKG. Laboratorieprover ger information om sjukdomar som kan framkalla hjärtklappning. Ibland gör man en ultraljudsundersökning av hjärtat för att säkert utesluta hjärtsjukdom.

Hur vet man om man har hjärtklappning:


Man får oftast en dunkande eller pulserande känsla i bröstet och ibland är den förenad med ångest. Många kan få andningsbesvär och svimmningskänslor men också smärtor i bröstet och en känsla av avdomning i kroppen kan förekomma. Det du ska göra om du känner dig såhär är att ta det lugnt och försöka slappna av.

kampanj